Distribúcia tlače pre Mediaprint KAPA
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Juice
Prejsť na obsah
Súbor predajných miest ponúkaných na prenájom
por.č.
umiestnenie
typ predajného bodu
1
D.Kubín, SAD, pri žst
stánok - ESSEX
2
Tvrdošín, sídl. Medvedzie nad NS
stánok CITÉ TM-31
3
Bobrovec, zast. SAD oproti OÚ
stánok - ESSEX
 Ponúkame na predaj staršie stánky rôznych typov
Naši partneri


Copyright © 2011 TOPAS D.A., s.r.o., Ružomberok • Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah