Distribúcia tlače pre Mediaprint KAPA
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Juice
Prejsť na obsah
TOPAS D.A., s.r.o.
J. Jančeka 2040
Ružomberok, 034 01
Sekretariát
tel.: 044/431 91 11
fax: 044/431 91 37
e-mail: topda@gtsmail.sk
Veľkoobchodný sklad:
tel., fax: 044/431 91 31
mobil: 0903 551 348
e-mail: topda.sklad@gtsmail.sk
Distribúcia tlače:
tel.: 044/431 91 36
mobil: 0902 674 084
e-mail: topda.distrib@gtsmail.sk
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. Oddiel SRO, vložka číslo: 3444/L
Copyright © 2011 TOPAS D.A., s.r.o., Ružomberok • Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah